Menedzsment-szolgáltatás

A különböző menedzsment-szolgáltatások alkalmi vagy állandó jelleggel hasznos segítője, kiegészítője lehet a vállalkozás hatékony, versenyképes működésének, szükség esetén a tevékenységek, a folyamatok és a szervezet megújításának, de különösen az üzleti folyamatok teljes átalakításakor, új stratégia kidolgozásakor és bevezetésekor, valamint új piacok felkutatásakor, új piacok kialakításakor.

A stratégiai menedzsment a korszerű szervezet- és vállalatvezetés általános eszköze: egységes keretbe foglalja a működés alapvető kérdéseit, a szervezet létének értelmét, küldetését, az elérni kívánt célokat, állapotot, vagyis a jövőképet, annak időbeli és a gazdasági térben értelmezett ütemezését. Szerves részét képezi a stratégiai tervek elkészítése, azok projektekké és operatív tervekké való konvertálása, a megvalósítás, az ellenőrzés eszközei és módszerei. Eszköztárának főbb elemei a stratégiai tervezés, szervezés, irányítás és vezetés.

A válság- és változásmenedzsment igen fontos tényezője lett a XXI. század világ- és nemzetgazdasági kihívásaira adandó releváns válaszok kidolgozásának. A válságmenedzsment a krízisek előrejelzésére, felismerésére, a szükséges válaszok és beavatkozások gyors kidolgozására és végrehajtására koncentrál. A válságmenedzsment szerves részét képezi a hátorozott beavatkozások kommunikációja, a „tűzoltást” követő időszak rövid- és középtávú terveinek kidolgozása.A változásmenedzsment egyrészt a szervezet stratégiájának megvalósítását szolgálja, másrészt a külső és a belső környezet állandó változásaira adandó hatékony válaszokat teszi lehetővé. Segíti a változások szükségességének kommunikációját, az elfogadottság javítását. Részét képezi az új kompetenciák megszerzésének tervezése, a képzések megszervezése, a hátrányba kerülőkről való gondoskodás, a mindezzel együttjáró konfliktusok kezelése is. A válság- és változásmenedzsmentnek a projektmendzsmenttel ötvözött sajátos területe az interim menedzsment. Az interim menedzser alkalmazása olyan esetekben és helyzetekben ajánlott, amikor a cégen belül igen határozott és igen radikális változások gyors, hatékony megvalósítása válik szükségessé (át- és kiszervezés, a veszteségforrások megszűntetése, alapvető szervezeti és működési változások, létszámleépítés, stb.). Az interim menedzser csak a megbízójának utasítása és legjobb szakmai tudása  szerint jár el, tevékenységét, cselekdeteit nem befolyásolják a szervezeten belül kialakult viszonyok, kapcsolatok, bonyolult, és nem egyszer rejtett érdekhálók. Akkor is az interim menedzser megbízása javasolt, ha a cég tulajdonosai, vezetői a változások kapcsán nem kívánnak konfliktusba kerülni a belső és a külső környezettel, érintettekkel.

A Kék Óceán Stratégia (Blue Ocean StrategyBOS) élesen elkülönül a hagyományos verseny-stratégiáktól, a hangsúlyt a verseny megszűntetését szolgáló értékinnovációra helyezi, ezen belül a hasznosság, az ár és a költségek harmonikus egységére. A BOS jellemezője, hogy lényegében új piacot és új keresletet hoz létre, megteremtve a működés nyugodt, békés „kék óceánját”.

A lean menedzsment filozófiája  a TOYOTA Motor Comapy Termelési Rendszerének (TPS) kiterjesztett alapleveire épül. Célja az, hogy a működés, a termelés középpontjába a vevői értékeket helyezi, és minden ettől eltérő teljesítést veszteségnek tart. Szisztematikus módszerekkel feltárja és megszűnteti a veszteségforrásokat, vagy igyekszik hatásukat minimalizálni. A rendszer további sajátossága, hogy folyamatosan törekszik a működés fejlesztésére, javítására.

 

Tehát a jó megoldás: különböző menedzsment-szolgáltatás!     Veszteg József és Partnerei

Itt tudhat meg többet a menedzsment-szolgáltatásokról: www.mfor.hu; www.ifua.hu

MENEDZSMENTSZOLGÁLTATÁSOK

 

A HATÉKONYSÁG, AZ EREDMÉNYESSÉG ESZKÖZE

 

 

STARTÉGIAI MENEDZSMENT – A JÖVŐ MEGVALÓSÍTÁSA

 

 

KÜLDETÉS, JÖVŐKÉP, SZERVEZETI STRATÉGIA

 

 

VÁLSÁG- ÉS VÁLTOZÁSMENEDZSMENT

 

 

INTERIM MENEDZSMENT

 

 

KÉK ÓCEÁN STRATÉGIÁK

 

 

LEAN MENEDZSMENT

 

 

PROJEKTMENEDZSMENT

 

Written by