Minőségbiztosítás, -menedzsment

Az 1990-es években terjedt el rohamosan Magyarországon a minőségügyi, a minőségirányítási rendszerek kiépítése, mely folyamat mögött a szociális piacgazdaság növekvő számú szereplőinek kettős igénye állt: a fokozódó verseny keretei között a vevők és beszállítók igényeinek egyre magasabb szintű kielégítése, illetve a versenytársaktól való megkülönböztethetőség.

Manapság a minőségügyi rendszerek kiépítése, megújítása mögött inkább az üzleti és a társadalmi bizalom visszaszerzése és növelése, a minőség fejlesztésének a vállalati és az üzleti kultúrára gyakorolt kedvező hatásai, és a termelő, szolgáltató szervezetek folyamatos megújulási igényei állnak, mintsem egyszerű marketing megfontolások. A minőség, azon túl, hogy továbbra is fontos versenytényező, a vállalkozások, a szervezetek legfelsőbb szintű stratégiájának szerves részévé vált. A minőségnek, mint fogalomnak, a hétköznapi és az üzleti-gazdasági életben is sokféle tartalma, meghatározása ismert. Ezek középpontjában az “igények”, a “követelmények”, az “elvárások”, azok “kielégítése”, az azoknak való “megfelelés” állnak. A továbbiakban a minőség fogalmát az MSZ EN ISO 9000:2005 szabvány 3.1.1. pontja szerint értelmezzük: A minőség annak a mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket, vagyis az általában magától értetődő, vagy a kötelezően teljesítendő kinyilvánított igényeket.

A gyakorlati megvalósítás szempontjából a minőségnek különböző szintjeit ismerjük, különböztetjük meg: a minőségellenőrzést (QCh), a minőségszabályozást (QC/SQC) és a teljeskörű minőségszabályozást (TQC), a minőségbiztosítást (QA), a minőségügyi rendszereket (QAS), valamint a teljeskörű minőségmenedzsmentet (TQM).

Tehát a jó megoldás a minőségbiztosítás!

Veszteg József és Partnerei

Itt tudhat meg többet a minőségbiztosításról:  www.quality-mmt.hu; www.mszt.hu

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

 

 

JAVULÓ VERSENYPOZÍCIÓK

 

 

NÖVEKVŐ VERSENYELŐNY

 

 

KIALAKUL A FEJLŐDÉS ÁLLANÓ IGÉNYE

 

 

BŐVÜLŐ SZAKMAI ISMERETEK

.

 

 

Written by