Tanácsadás Coaching

A tanácsadás a szervezetek, a vállalkozások életében felmerülő problémák megoldásának általában projektbe foglalt, azon speciális területe, ahol a működés egy-egy részére vagy átfogó folyamataira koncentrálunk, de a személyes kapcsolatok, a személyek közötti interakciók, a kommunikáció, a bizalom- és a kapcsolatépítés is fontos szerepet kaphat. A sikeres tanácsadói folyamat nem nélkülözheti az adott szervezet, vállalkozás eddigi működésének, stratégiájának, vállalati kultúrájának, környezetének és  külső-belső kapcsolatrendszerének megismerését, feltérképezését és megértését sem. A tanácsadói munka során a vállalat hierarchiájának minden szintjével partneri kapcsolatot építünk ki, a problémamegoldásra felkért, kijelölt munkatársat vagy munkatársakat a lehető legnagyobb mértékben bevonjuk a folyamatba, melynek alapja a teljes körű információellátás és a kommunikáció. A tanácsadás során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ne csak szűk értelemben az adott problémára, feladatra koncentráljunk, hanem ezzel egyidőben olyan tudást is átadjunk, amely a későbbiek folyamán segít a hasonló és az egyéb problémák felismerésében, megoldásában.

Tanácsadói szolgáltatásaink a menedzsment-tanácsadás körébe tartoznak, és magukba foglalja stratégiai, a szervezetfejlesztési, a változásokkal kapcsolatos, az üzleti és a belső folyamatokhoz, valamint egy szakterülethez köthető tanácsadást.

Önmagában a coaching jelentősen eltér minden más tudásra és tapasztalatra épülő személyi szolgáltatástól. Célja az ügyfél, a coachee személyiségének átfogó fejlesztése, kompetenciáinak, tanulási, problémamegoldó képességeinek javítása, önismeretének, önbizalmának, magabiztosságának, kreativitásának növelése. A coach mindezt a coachee-val való mély partneri kapcsolat kialakításán keresztül, élményszerűen, a coache-ban rejlő adottságok és képességek feltárása és kibontakoztatása segítségével igyekszik elérni.

Coaching szolgáltatásunk három nagy területet ölel fel: az adott személyiség fejlesztését középpontba állító life coaching (a személyes értékrend, jövőkép, célok, a sikerhez vezető út, a személyes képességek építése, fejlesztése, az önmegvalósítás elősegítése), a szervezet, a vállalkozás vezetőjét, vezetőit támogató business coaching (az önismeret, az önbizalom, a konfliktuskezelési a döntési és önérvényesítési képességek fejlesztése, támogatása, a mentális kiégés elkerülése, karrierépítés), végül pedig az executive coaching (az felsővezetők, az elsőszámú vezető működésének javítására, munkahelyi életére koncentrál).

 

Tehát a jó megoldás: a tanácsadás, a coaching!

Veszteg József és Partnerei

Itt tudhat meg többet a tanácsadói tevékenységről és a coachingról:

www.ifua.huwww.coachfederation.hu; www.vtmsz.hu; www.szervezetepites.hu

ÜZLETI_TANÁCSADÁS

 

OBJEKTÍV

 

HIÁNYZÓ TUDÁS

 

HIÁNYZÓ TAPASZTALAT

 

 

 

 

COACHING

 

SZEMÉLYES FEJLESZTÉS

 

SZEMÉLYES TÁMOGATÁS

 

BELSŐ ÉRTÉKEK KIBONTÁSA

 

 

 

Written by