Értékelemzés

AZ ÉRTÉKELEMZÉSRŐL

Az értékelemzés olyan döntés-előkészítő és döntés-támogató módszer, amellyel hatásosan és hatékonyan lehet nyílt és komplex problémákat kezelni, megoldani. Az értékelemzés módszerének, módszertanának középpontjában az innovatív és kreatív  csoportos alkotó munkán keresztül megvalósuló szisztematikus racionalizáció és optimalizáció áll.

A hatásosságot a termék, a szolgáltatás, a folyamatok és technológiák funkcionalitásának fókuszpontba helyezése biztosítja. Más szavakkal: a feltárt problémák lehetséges megoldásainak csak valós igényeket a tényleges mértékben kielégítő alternatíváit keressük és vizsgáljuk. Ezáltal nagy biztonsággal elkerülhetjük azt, hogy a termékünk, a szolgáltatásunk, a projektünk alul, vagy éppen túlteljesítse a vele szemben támasztott követelményeket.

A hatékonyságot az előzőek szerint hatásos megoldások költségalapú vizsgálata, elemzése és rangsorolása teszi lehetővé. Így biztosíthatjuk azt, hogy a termékünket, szolgáltatásunkat, projektünket felesleges költségek ne terheljék, továbbá a több lehetséges “jó megoldás” közül a legalacsonyabb költségűeket tudjuk ki választani.

Összességében az értékelemzés nem egyszerűen a “legjobbat”, vagy a “legolcsóbbat” keresi, hanem az általa nyújtott megoldások a lehető legkisebb  költségszinten elégítik ki a szükséges igényeket (se nem többet, se nem kevesebbet).

Az értékelemzés gyakorlati megvalósítása csoport-munka keretében történik, melyben egyaránt részt vesznek, részt vehetnek az adott szervezet szakemberei, vezetői, szükséges mértékben külső szakértők, valamint akár az igénykeltők (ügyfelek), az érintettek képviselői is. Ez az értékelemző team. Az értékelemzés tényleges megkezdésekor a team tagjai rövid oktatásban részesülnek.

Az értékelemzés alkalmazásának főbb területei: a beruházások előkésztése, a tervek vizsgálata; üzleti és szervezeti tevékenységek, folyamatok, technológiák tervezése, elemzése, optimalizálása; a szervezet felépítésének, működésének vizsgálata, tervezése, a humánerőforrások elemzése, tervezése, továbbá egyedi üzleti, szervezeti és szakmai problémák megoldása, a szabályozás és a szabályzatok kidolgozása, fejlesztése.

MIKOR ÉRDEMES ÉRTÉKELEMZŐHÖZ FORDULNI?

Ha fontos számunkra:

 • a termék vagy szolgáltatás piaci versenyképességének javítása
 • a termék vagy szolgáltatás önköltségének csökkentése
 • a termék vagy szolgáltatás minőségének javítása
 • a kapacitások jobb kihasználása
 • az anyag- és energia-megtakarítás
 • a veszteségforrások feltárása és csökkentése
 • a termék vagy szolgáltatás funkciónak javítása, bővítése
 • a szervezet hatékonyabb működése
 • a feladatok felelőseinek tényleges megállapítása
 • ha vállalkozásunkban, szervezetünk működésében valami egészen újat akarunk
 • ha javítani, fejleszteni akarjuk cégünk, szervezetünk szervezeti kultúráját
 • ha meg akarunk újulni

vagy mindezek kombinációja.

MILYEN ELŐNYÖKKEL JÁR AZ ÉRTÉKELEMZÉS?

Az értékelemzéssel végrehajtott tervezés-elemzés haszna számokban kifejezve: a költségek legalább 5-10%-kal csökkennnek, a minőség legalább 10-20%-kal javul. Összességében javul a versenyképesség, a hatékonyság, átláthatóbbá válik a működés. Kimutathatóan nő a vevők, a fogyasztók elégedettsége, javul a szervezet elismertsége.

És ami nem elhanyagolható: új értékközpontú szemlélet alakul ki aszervezetben, és ennek megfelelő folyamatok, módszerek jönnek létre, fejlődnek ki.

MIT AJÁNLUNK?

A kapcsolatfelvétel után, egyeztetett időpontban tájékoztatjuk az értékelemzés módszeréről, módszertanáról, alkalmazhatóságáról, előnyeiről és hasznáról. Felkészült és tapasztalt munkatársaink eredményesen működnek közre a témaválasztásban, a szükséges információk összegyűjtésében, az értékelemző-team összeállításában, a tagok oktatásában. Biztosítjuk az értékelemzés szakmai irányítását, bemutatjuk a team javaslatait, segítjük a megrendelő dönté-sének megfelelő változat bevezetését, megvalósítását, támogatjuk a folyamatok utógondozását.

A jó megoldás?           Veszteg József és Partnerei…