Konfliktuskezelés – mediáció

A MEDIÁCIÓRÓL

Jó megoldás, ha a fennálló konfliktus kezelésére, problémájuk megoldására az érintett felek közösen, önként vállalkoznak. Ekkor jöhet szóba a közvetítés, a mediáció. Ilyenkor járulékos előnyt jelent a többi lehetőséggel szemben az, hogy a mediáció során a felek a mediátor szakmai segítségével, támogatásával, de lényegében saját maguk jutnak el a közösen elfogadható megoldáshoz, a vita, a konfliktus kölcsönösen előnyös lezárásához.

A mediációt, mint a természetes és jogi személyek vagyoni és személyi jogaival kapcsolatban felmerült polgári jogvitáinak hatékony permegelőző, konfliktuskezelő, vitarendező eljárási módját a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény szabályozza. A törvény igen széles körben teszi lehetővé a viták, a konfliktusok mediáció útján való rendezését, néhány területen (büntető, közigazgatási, egészségügyi) speciális ismereteket és/vagy képesítést ír elő.

 

A MEDIÁCIÓ ELŐNYEI

A mediáció egyenrangú felek kooperációját igénylő, nem peres, önkéntes, alternatív vitarendező eljárás. A folyamat mindvégig a jövőre koncentrál, nem a múlt sérelmeinek boncolgatására. A mediátor a felek között olyan megoldás kialakítását segíti elő, amely mindenki számára kielégítő és elfogadható. A mediáció egyszerű, rövid időtartamú folyamat, melynek költségei nem számottevőek. A folyamat nem nyilvános, a megbeszélések a felek titoktartási kötelezettsége mellett történnek, ezért az egyezség minden presztízsveszteség nélkül jöhet létre.

 

MIKOR ÉRDEMES MEDIÁTORHOZ FORDULNI?

  • Ha nem legyőzni akarjuk a másik felet, ha nem versenyezni akarunk vele, hanem a mindkét fél számára elfogadható megoldás érdekében együttműködünk.
  • Ha fontos számunkra az, hogy mindkét fél megelégedettséggel írja alá a konfliktust feloldó megállapodást.
  • Ha a jövőre kívánunk koncentrálni, és nem a múltban elmerülni.
  • Ha fontos a másik féllel való jövőbeli kapcsolatunk meg- és fenntartása.
  • Ha nem akarunk évekig pereskedni, a bíróságra járni, hanem akár hetek, de legfeljebb 4 hónap alatt meg kívánunk állapodni (átlagosan 4-6 hét).
  • Ha nem kívánunk súlyos forintokat ügyvédre, bíróságra költeni (a mediáció díját és költségeit a felek eltérő megállapodása hiányában egyenlő arányban viselik).
  • Ha fontos a presztízsünk megőrzése, és a nyilvánosságot el kívánjuk kerülni.
  • Ha nem harmadik félre akarjuk a vita eldöntését bízni, hanem a folyamatnak magunk is aktív részese  kívánunk lenni, ha a mediátor segítő támoga-tásával magunk akarjuk a megállapodást, annak részleteit kidolgozni, megtartva saját felelősségünket.

 

MIT AJÁNLUNK?

A kapcsolatfelvétel után, egyeztetett időpontban, tájékoztatjuk a mediáció, a konfliktuskezelés tartalmáról és menetéről. Felkészült és tapasztalt munkatársaink eredményesen segítik a felek közötti, kölcsönösen előnyös, gyors, a jövőbe mutató megállapodás feltételeinek kidolgozását. Igény, szükség esetén jogi, közgazdasági és pszichológiai támogatást is tudunk biztosítani. A konfliktusok hatékony kezelését egyéni vagy csoportos tréninggel, a napi gyakorlatban intenzív tanácsadással tudjuk elősegíteni.

 

A jó megoldás?      Veszteg József és Partnerei…

A mediáció díja