Menedzsment-szolgáltatások

A MENEDZSMENT-SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

A stratégiai menedzsment a korszerű szervezet- és vállalatvezetés általános eszköze: egységes keretbe foglalja a működés alapvető kérdéseit, a szervezet létének értelmét, küldetését, az elérni kívánt célokat, állapotot, vagyis a jövőképet, annak időbeli és a gazdasági térben értelmezett ütemezését. Szerves részét képezi a stratégiai tervek elkészítése, azok projektekké és operatív tervekké való konvertálása, a megvalósítás, az ellenőrzés eszközei és módszerei. Eszköztárának főbb elemei a startégiai tervezés, szervezés, irányítás és vezetés.

A válság- és változásmenedzsment igen fontos tényezője lett a XXI. század világ- és nemzetgazdasági kihívásaira adandó releváns válaszok kidolgozásának. A válságmenedzsment a krízisek előrejelzésére, felismerésére, a szükséges válaszok és beavatokzások gyors kidolgozására és végrehajtására koncentrál. A válságmenedzsment szerves részét képezi a hátorozott beavatkozások kommunikációja, a „tűzoltást” követő időszak rövid- és középtávú terveinek kidolgozása.

A változásmenedzsment egyrészt a szervezet stratégiájának megvalósítását szolgálja, másrészt a külső és a belső környezet állandó változásaira adandó hatékony válaszokat is lehetővé teszi. Segíti a változások szükségességének kommunikációját, az elfogadottság javítását. Részét képezi az új kompetenciák megszerzésének tervezése, a képzések megszervezése, a hátrányba kerülőkről való gondoskodás, az óhatatlanul előforduló konfliktusok kezelése is.

A Kék Óceán Stratégia (Blue Ocean StrategyBOS) élesen elkülönül a hagyományos verseny-stratégiáktól, a hangsúlyt a verseny megszűntetését szolgáló értékinnovációra helyezi, ezen belül a hasznosság, az ár és a kültségek harmonikus egységére. A BOS jellmezője, hogy lényegében új piacot és új keresletet hoz létre, megteremtve a működés nyugodt, békés „kék óceánját”.

A lean menedzsment filozófiája  a TOYOTA Motor Comapy Termelési Rendszerének (TPS) kiterjesztett alapleveire épül. Célja az, hogy a működés, a termelés középpontjába a vevői értékeket helyezi, és minden ettől eltérő telejítést veszteségnek tart. Szisztematikus módszerekkel feltárja és megszűnteti a veszteségforrásokat, vagy igyekszik hatásukat minimalizálni. A rendszer további sajátossága, hogy folyamatosan törekszik a működés fejlesztésére, javítására.

MIT AJÁNLUNK?

A kapcsolatfelvétel után, előre egyeztetett időpontban, tájékoztatjuk a menedzsment-szolgáltatásaink részleteiről, tartalmáról, azok teljes folyamatáról. Felkészült és tapasztalt munkatársaink a stratégiai menedzsment-szolgáltatás keretében felmérik a szervezet, a vállalat stratégiai állapotát, a környzet állapotát, a lehetőségeket és az adottságokat, mindezekről auditjelentést, illetve javaslatokat készítenek a szükséges változásokra, a beavatkozások tartalmára, mindezek kommunikációjára. Közreműködnek az új küldetés és jövőkép megfogalmazásában, a többi stratégiai dokumentum elkészítésében. Javaslatot tesznek a stratégiai célok kialakítására, azok lebontására, a stratégia megvalósulásának ellenőrzésére, a szükséges módosítások végrehajtásának módszereire.

Válságmenedzsment keretében felmérik a válság külső és belső okait. A cég kijelölt munkatársaival közösen operatív terveket készítenek a válsághelyzet megoldására, annak kommunikációjára, a rászorulók támogatására, továbbá a hasonló helyzetek későbbi megelőzésére. Közreműködnek a válságkezelő projektek megvalósításában.

A változásmenedzsment keretében szakértőink közreműködnek a szervezet működési állapotának felmérésében, a változásokat indikáló külső és belső okok feltárásában, felismerésében. Alternatívákat dolgoznak ki a jövőkép és a stratégia módosítására, a változáshoz szükséges szervezeti kompetenciák megszerzésére. Javaslatot tesznek a változást irányító team összeállítására, működésére. Összeállítják a változások kommunikációs tervét, a változások nyomán létrejövő eredmények fenntartásának koncepcióját.

A Blue Ocean Strategy (BOS) kidolgozása során segítünk a stratégiai, a környezeti és a szervezteti állapot felmérésében, a piaci határok átalakításában, az összképre való fókuszálásban, a meglévő igények és kereslet meghaladásában, a helyes stratégiai sorrend felépítésében és a végrehajtás-megvalósítás előkészítésében: a belső szervezeti akadályok leküzdésében, illetve mindezeknek az átfogó szervezeti stratégiába való beépítésébe.

A lean menedzsment-rendszer kialakításának fő célja a lean filozófia bevezetése és folyamatos érvényrejuttatása: az emberi tényezők és az értékteremtő, veszteségmentes folyamatok közép-pontba állítása. Munkatársaink segítenek a vevőszempontú értékek meghatározásában, az érték-teremtő folyamatok kialakításában és javításában, az éppen szükséges anyagok, eszközök és információk akadály- és zavarmantes áramlásának, a „húzórendszer”  megtervezésében, gondoskod-nak a kiépülő rendszer folyamatos fejlesztésének kereteiről, a rendszer beveztéséről.

A jó megoldás?        Veszteg József és Partnerei…