Minőségbiztosítás

A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL

Az 1990-es években terjedt el rohamosan Magyarországon a minőségügyi, a minőségirányítási rendszerek kiépítése, mely folyamat mögött a szociális piacgazdaság növekvő számú szereplőinek kettős igénye állt: a fokozódó verseny keretei között a vevők igényeinek egyre magasabb szintű kielégítése, illetve a versenytársaktól való megkülönböztethetőség.

Manapság a minőségügyi rendszerek kiépítése, megújítása mögött inkább az üzleti és a társadalmi bizalom visszaszerzése és növelése, a minőség fejlesztésének a vállalati és az üzleti kultúrára gyakorolt kedvező hatásai, és a termelő, szolgáltató szervezetek folyamatos megújulási igényei állnak, mintsem egyszerű marketing megfontolások. A minőség, azon túl, hogy továbbra is fontos versenytényező, a vállalkozások, a szervezetek legfelsőbb szintű stratégiájának szerves részévé vált. A minőségnek, mint fogalomnak, a hétköznapi és az üzleti-gazdasági életben is sokféle tartalma, meghatározása ismert. Ezek középpontjában az “igények”, a “követelmények”, az “elvárások”, azok “kielégítése”, az azoknak való “megfelelés” állnak. A továbbiakban a minőség fogalmát az MSZ EN ISO 9000:2005 szabvány 3.1.1. pontja szerint értelmezzük: A minőség annak a mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket, vagyis az általában magától értetődő, vagy a kötelezően teljesítendő kinyilvánított igényeket.

A gyakorlati megvalósítás szempontjából a minőségnek különböző szintjeit ismerjük, különböztetjük meg: a minősgellenőrzést (QCh), a minőségszabályozást (QC/SQC) és a teljeskörű minőségszabályozást (TQC), a minőségbiztosítást (QA), a minősgügy rendszereket (QAS), valamint a teljeskörű minőségmenedzsmentet (TQM).

MIKOR ÉRDEMES TANÁCSADÓHOZ FORDULNI?

A minőségügyi rendszer kiépítése egyszeri feladatot jelent egy szervezet, egy vállalkozás életében, ezért az elékészítő, a bevezetést szolgáló feladatok ellátására költséghatékonyabb külső szakértőt igénybe venni, mintsem saját erőforrást ebből a célból lekötni. Hasonló a helyzet, ha a minőségügyi rendszerünket jelentősen át akartjuk alakítani  (pl.: másik rendszerre, szabványra való átálláskor), vagy ha komoly problémákat észlelünk a meglévő rendszer működésében.

A minőségügyi tanácsadó nem csak a minőségügy, hanem az adott működési területen is korszerű, naprakész információkkal, tudással és tapasztalatokkal rendelkezik, továbbá azonnal adaptálható módon ismeri az iparágban kialakult legjobb gyakorlatot, a fejlődési irányokat is. A tanácsadó közreműködése csökkenti a rendszerépítés és bevezetés költségeit (nem kell erre saját erőforrást biztosítani), szakmai gyakorlata révén lerövidül annak időtartama is.

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ELŐNMYEI

A minőségirányítási rendszer kiépítése javítja a vállalkozás piaci pozícióit, versenyelőnyt is biztosíthat. A bevezetés után javul a tevékenységek és a cég megítélése, javul a cég imázsa, megbízható márkanév jön létre, nő a vevői bizalom. A szabályozott dokumentációs rendszeren keresztül pontosabb, tényszerűbb információk alapján döntenek a vezetők, hatékonyabbá válik az irányítás, a munkavégzés és az ellenőrzés, egyértelműbbek a feladat-, a felelősség- és a hatáskörök, nő a rendszerszemlélet. A szabályozottabb és hatékonyabb termelés miatt csökkennek a termelési, a szolgáltatási és a működési költségek, az egész rendszer költséghatékonyabbá válik. A rendszeres képzéssel, a munkatársak bevonásával és aktív közreműködésével javul a szervezeti kultúra, fejlődik a tudásalapú működés keretrendszere, kialakul a folyamatos fejlődés igénye és állandóan bővülnek a szakmai és a vezetői ismeretek.

MIT AJÁNLUNK?

A kapcsolatfelvétel után, egyeztetett időpontban tájékoztatjuk a minőségirányítási rendszerek jellemzőiről, kiépítésük menetéről, várható időtartamáról és az elvégzendő feladatokról. Munkatársaink az előkészítő szakaszban átvilágítják a szervezet működését, interjúkat és riportokat készítenek, gondoskodnak a kijelölt alkalmazottak képzéséről, segítenek lehatárolni a rendszerépítéshez szükséges erőforrásokat. A második fázisban a vezetőkkel közösen rögzítik a minőséggel kapcsolatos stratégiát, megfogalmazzák a minőségpolitikát. Összeállítják a Minőségirányítási Kézikönyvet, az eljárás-, a műveleti-, a vizsgálati-ellenőrzési utasításokat és a dokumentációs rendszer elemeit. A bevezetés szakaszában gondoskodunk a betanulásról, a folyamatok és műveletek begyakorlásáról, a belső auditorok képzéséről. Ekkor történik a szükséges mérőeszközök és mérőberendezések kiválasztása és hitelesítése, illetve megkezdődnek az első javító-helyesbítő intézkedések is. Végezetül a tanúsításra kerül sor, amelyet független, akkreditált külső szervezet végez el. A tanúsítvány megszerzése után szakértőink közreműköd-nek a rendszer működésének fenntartásában, fejlesztésében, a belső, az éves és a megújító auditokban.

A jó megoldás?        Veszteg József és Partnerei…