Projektmenedzsment

A PROJEKTMENEDZSMENTRŐL

Az élet minden területén találkozhatunk olyan feladatokkal, amelyeknél fontos a végrehajtás, a megvalósítás időtartama, költségei, céljainak teljesülése, azok eredményei. Az ilyen tevékenységek összességét nevezzük projektnek. Ha a projekt egy szervezet stratégiájának, közép- és hosszú távú terveinek komplex eszközökkel való megvalósítását is jelenti, akkor már projektmenedzsmentről beszélhetünk. A stratégiai és az operatív menedzsment szintjei között elhelyezkedő projektmenedzsment  fő területei a tervezés, a szervezés, az irányítás és a vezetés, amelyek a projekttervezésben, a projektirányításban és a projektvezetésben öltenek testet.

A projekttervezés feladatai közé sorolható a projektötletek generálása és azok egyre fokozottabb mélységű kidolgozása, az előzetes és a komplex megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése, a “nyerő” projektváltozat kiválasztása, továbbá a projekt megvalósításának részletes tervei, melyek közül most csak a feladat- és időütemterveket, a költségterveket, az erőforrás- és eredményterveket (mérföldköveket), illetve az ellenőrzés, a kommunikáció és az esetleges változások végrehajtásának terveit emeljük ki.

A projektirányítás, többek között, magába foglalja a projekttel kapcsolatos folyamatok, a kommunikáció, a logisztika, a kontroling, a költség és a minőség menedzsmentjét, de a változások és a kockázatok kezelését is.

A projektvezetés folyamatosan biztosítja az adott projekt és az adott szervezet stratégiája, taktikai tervei közötti összhangot, továbbá gondoskodik a szükséges változtatásokról és változásokról. Mindezek egyik integrált megjelenési formája a projektciklus-menedzsment, amely a projektek megvalósítását a koncepcióalkotás és a tervezés-projektkialakítás, az odaítélés (pályáztatás, szerződéskötés), a teljesítés, valamint befejezés-utóelemzés szakaszaira osztja.

MIKOR ÉRDEMES SZAKÉRTŐHÖZ FORDULNI?

Projektmenedzsment-szakértőhöz elsősorban akkor érdemes fordulnunk, amikor olyan projektet akarunk megvalósítani, amely kimondottan újdonság a szervezet életében, amikor hiányzó szaktudás, tapasztalat bevonása szükséges; akkor, ha nincs elég alkalmas vagy átcsoportosítható saját erőforrásunk, ha a projekt mérete, szervezeti és/vagy gazdasági fontossága, hatása jelentős, amikor egyébként is fontos lehet külső, független szakember közreműködése. Akkor is szóba jöhet szakértő alkalmazása, ha a külső partnerekkel, érintettekkel való kapcsolattartás ezt igényli, vagy a szervezet vezetése külön supervisori vagy kontroller státuszról  akar gondoskodni. Jogszabály, pályázati vagy szerződéses feltétel is előírhatja a projektmenedzsmentben jártas szakember, szakértő igénybevételét.

A PROJEKTMENEDZSMENT HASZNA

A projektek midig egyedi és egyszeri feladatokat jelentenek egy szervezet számára, ezért a projektmenedzsment módszertana és eszköztára alkalmazásának haszna több területen jelentkezik. Ilyen például az, hogy a projekt érdekében nem kell erőforrást elvonni az alapfeladatoktól, készen kap a szervezet új ismereteket, tapasztalatokat. A külső szakember jobban észrevehet a szervezet működésében olyan elemeket, amelyek gátjai lehetnek a hatékony működésnek, a projekt sikeres megvalósításának, hozzállása tárgyilagosabb lehet. A módszertan alkalmazása, szakértő bevonása kedvező hatással lehet a vállalati, szervezeti kultúra fejlődésére, a tudástár gyarapítására. Ha egy pályázatban szakértő hiánya kizáró feltétel, akkor alkalmazása lehetővé teszi a projektben való részvételt.

 

MIT AJÁNLUNK?

A kapcsolatfelvétel után, egyeztetett időpontban tájékoztatjuk a projektmendzsment módszertanának és eszközeinek alkalmazásáról, annak előnyeiről. Felkészült és tapasztalt munkatársaink eredményesen működnek közre a szervezet stratégiájának áttekintésben, projektötletek és projektek generálásában, megvalósíthatósági tanulmány elkészítésében, a legkedvezőbb alternatíva kiválasztásában, a részletes projekttervek kialakításában. Elkészítik a projekt ellenőrzési-kontrolling tervét, biztosítják a kommunikáció, a kockázatkezelés és változások menedzselését. Irányítják a projekt megvalósítását, elvégzik az ellenőrzés feladatait, javaslatot tesznek a szükséges változásokra, beavatkozásokra. Igény esetén részt vesznek a finanszírozási források, pályázati lehetőségek felkutatásában, a pályázatok megírásában, a megvalósult projekt utógondozásában.

 

A jó megoldás?         Veszteg József és Partnerei…