Szolgáltatásainkról

 • Ügyfeleink tájékoztatása
  Ügyfeleinkkel való bizalmi kap-csolat kiépítésének és fenntar-tásának alapköve a nyílt, egyértelmű kommunikáció és a teljeskörű tájékoztatás.
 • Elérhetőségünk
  A kapcsolattartás elektronikus lehetőségei: Tájékoztatás és információ: info@jomegoldas.hu. Üzenő, levelezőrendszer: webmaster@jomegoldas. Weboldal: admin@jomegoldas.hu.
 • Díjazás, fizetési feltételek
  Díjazásunk alapvetően a közre-működésünkkel létrehozott ér-tékkel, a vállalt felelősségünkkel arányos. Meghatározott díjszabást csak a mediációs tevékenységünknél alkalmazunk.
 • Megbeszélések, egyeztetés
  Szakértő, tanácsadói tevékeny-ségünket jellemzően a megbízó telephelyén végezzük, de szükség esetén videokonferencia, illetve más hasonló megoldás lehetőségét is biztosítjuk. Mediáció, tréning vagy képzés esetén ügyfeleinkkel közösen választjuk ki az optimális helyszínt.
 • Adatvédelem, bizonság
  A bizalomépítés és megtartás másik fontos eleme, eszköze ügyfeleink személyes és üzleti adatainak védelme, a tudomásunkra jutott üzleti titkok és információk megtartása. Mindezek biztosítására külön folyamatokat építettünk ki, mindezek érvényesülésére megfelelő szerződéses garanciákat adunk.
 • Vélemények, észrevételek
  Szakmai működésünk egyik alapelve a partnerség, ügyfe-leink minél nagyobb mértékű bevonása a folyamatokba, ézért munkánk minden fázi-sában fontos számunkra megbízó-ink észrevételeinek megismerése. A meg-bízás alatt többször felmérjük ögyfeleink véleményét, elégedettségét, figyelembe vesszük javaslataikat, ötleteiket.

A szolgáltatások folyamata


 • Kapcsolatfelvétel, az első találkozás

  A kapcsolatfelvétel, az első találkozás a bizalomépítés első, igen fontos állomása, függetlenül attól, hogy azt a majdani megbízó vagy esetleg mi kezdeményeztük. Az első megbeszélés során igyekszünk teljeskörűen tájékoztatni ügyfeleinket értékeinről, kompetenciáinkról, az alkalmazott módszereinkről, a rendelkezésre álló eszközeinkről. Még a végleges ajánlattétel előtt, a kezdeti megbeszélések és a rendelkezésünkre álló információk alapján díjmentesen készítünk egy “üzleti pillanatfelvételt”, egy előzetes auditot a cég főbb folyamatairól és egy előzetes problématérképet a szervezet működéséről. Tovább


 • A szerződés lezárása

  Mind szakértői, mind tanácsadói tevéknységünk során hangsúlyozzuk a stratégiai gondolkodás fontosságát, ami a gyakorlatunkban úgy is megjelenik, hogy nemcsak az adott probléma kezelésére összpontosítunk. Így közreműködésünket nem tekintjük a szerződés lezárásával befejezettnek, hanem a későbbiek során is nyomon követjük a cég, a szervezet működését, rendszeresn tájékoztatást adunk az adott problémával kapcsolatos legújabb eredményekről, módszerekről és eszközökről. Tovább