Tanácsadás

Minden egyes tanácsadói munkánkat egy-egy projekt keretében végezzük, ahol a megbízóinkkal partneri viszonyban összeállitott szerződés tartalmazza a projekt legfontosabb jellemzőit: a megoldandó probléma tartalmi és időbeli kereteit, az elérni kívánt célokat, és azok jellemzőit, a közreműködők felelősségének és kockázatainak a megosztását, valamint a rendelkezésre álló humán-, pénzügyi és egyéb erőforrásokat.

Tanácsadói tevékenységünk szakmai és etikai alapjait az ügyfél iránti elkötelezettség és lojalitás, a bizalom  és a partnerség, a csapatmunka, a folyamatos önképzés, a tudás átadása, a megismert személyes és üzleti adatok, információk, titkok megtartása teremtik meg. Mindezeknek megfelelően díjazásunk általában a vállalt felelősségünkkel és nem a ráfordított idővel arányos.

Tanácsadói munkánk egyik vetülete szakértői jellegű: ekkor munkatársaink szakmai tudása és tapasztalatuk kerül előtérbe. A közös munka során saját magunk dolgozunk ki alternatívákat, megoldásokat, és a partneri együttműködés során elfogadtatjuk azokat a cég, a szervezet vezetőivel, munkatársaival, tagjaival.

A másik fő terület az, amikor a Jó megoldás csapata nem ad kész megoldásokat, hanem tudásával, tapasztalatával, kidolgozott módszereivel segíti, hogy a vállalkozás maga oldja meg saját problémáit. Ez a folyamat-tanácsadás.

A tanácsadói munka során a vállalat hierarchiájának minden szintjével partneri kapcsolatot építünk ki, a problémamegoldásra felkért, kijelölt munkatársat vagy munkatársakat a lehető legnagyobb mértékben bevonjuk a folyamatba, melynek alapja a teljes körű információellátás és a kommunikáció. A tanácsadás során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ne csak szűk értelemben az adott problémára, feladatra koncentráljunk, hanem ezzel egyidőben olyan tudást is átadjunk, amely a későbbiek folyamán segít a hasonló és az egyéb problémák felismerésében, megoldásában.

Tanácsadói szolgáltatásaink a menedzsment-tanácsadás körébe tartoznak, és magukba foglalja stratégiai, a szervezetfejlesztési, a változásokkal kapcsolatos, az üzleti és a belső folyamatokhoz, valamint egy szakterülethez köthető tanácsadást.

 

Coaching

Önmagában a coaching jelentősen eltér minden más tudásra és tapasztalatra épülő személyi szolgáltatástól. Célja az ügyfél, a coachee személyiségének átfogó fejlesztése, kompetenciáinak, tanulási, problémamegoldó képességeinek javítása, önismeretének, önbizalmának, magabiztosságának, kreativitásának növelése. A coach mindezt a coachee-val való mély partneri kapcsolat kialakításán keresztül, élményszerűen, a coache-ban rejlő adottságok és képességek feltárása és kibontakoztatása segítségével igyekszik elérni.

Coaching szolgáltatásunk három nagy területet ölel fel: az adott személyiség fejlesztését középpontba állító life coaching (a személyes értékrend, jövőkép, célok, a sikerhez vezető út, a személyes képességek építése, fejlesztése, az önmegvalósítás elősegítése), a szervezet, a vállalkozás vezetőjét, vezetőit támogató business coaching (az önismeret, az önbizalom, a konfliktuskezelési a döntési és önérvényesítési képességek fejlesztése, támogatása, a mentális kiégés elkerülése, karrierépítés), végül pedig az executive coaching (az felsővezetők, az elsőszámú vezető működésének javítására, munkahelyi életére koncentrál).